Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία Resilux

Σας ενημερώνουμε ότι η RESILUX Εταιρεία Συσκευασιών Νοτίου Ευρώπης Α.Β.Ε.Ε. ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές/τριες στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.
Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Μπακογιάννη στο τηλέφωνο: 2610-242032 και στο e-mail: Eleni.Mpakogianni@resilux.com
Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal