Πιο πρόσφατα

Πιο πρόσφατα

Σεμινάριο "IT Security για Προγραμματιστές"
Τύπος: Ανακοίνωση

Αθήνα: Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 (09:30 - 17:00) Divani Caravel Hotel

Θεσσαλονίκη: Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 (09:30 - 17:00) Grand Hotel Palace

Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι ο κόσμος του Cyber Security επεκτείνεται πολύ πέρα από το απλό password και το anti-virus που ξέραμε ως χτες, καθώς οι σύγχρονοι hackers χρησιμοποιούν μια ποικιλία Μεθόδων προκειμένου να επιτύχουν βλαπτικές ή και καταστροφικές παρεμβάσεις στο software και το hardware των Συστημάτων.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες:

Σεμινάριο "Internet of Things" Εφαρμογές στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
Τύπος: Ανακοίνωση

Αθήνα: 16 Μαΐου 2019 (09:30 - 17:00) Divani Caravel Hotel

Θεσσαλονίκη: 8 Μαΐου 2019 (09:30 - 17:00) Grand Hotel Palace

Μέχρι το 2020, 50 δισεκατομμύρια πράγματα θα βρίσκονται συνδεδεμένα στο Internet, π.χ. Φορητά Συστήματα παρακολούθησης Υγείας, Εξοπλισμός Επιχειρήσεων, Οικιακές συσκευές και Υποδομές.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες:

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τύπος: Ανακοίνωση

Τρίτη, 9 Απριλίου 2019, Αθήνα

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019, Θεσσαλονίκη

Με το σεμινάριο αυτό προσφέρουμε στην Ελληνική αγορά το πιο Ολοκληρωμένο μοντέλο με το οποίο καλλιεργείται ουσιαστικά η Παρακίνηση και η ενδυνάμωση του προσωπικού μέσω βιωματικών ασκήσεων, ιδιαίτερα δε στον τρόπο με τον οποίο δίνεται η αναγνώριση της καλής επίδοσης, καθώς και στον τρόπο που ασκείται η εποικοδομητική αρνητική κριτική στον εργαζόμενο, με άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση της Ποιότητας και της Παραγωγικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ B2B
Τύπος: Ανακοίνωση

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019, Αθήνα

 Πέμπτη , 9 Μαΐου 2019, Θεσσαλονίκη

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο αυτό, τα Στελέχη των Πωλήσεων θα έχουν βοηθηθεί σημαντικά, ώστε να χειρίζονται όλα τα στάδια της Διαδικασίας της Πώλησης B2B, με συγκροτημένη και δομημένη προσέγγιση.

 Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες:

ILF consulting
Τύπος: Ανακοίνωση

Επιχειρησιακές Υπηρεσίες, Ανθρωποκεντρικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών, Λογιστικές φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Έρευνας-Μελέτης (www.ilfconsult.com).

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τύπος: Ανακοίνωση

Φορέας υλοποίησης  : Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τμήμα :Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Τίτλος Προγράμματος :Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου (Sonic Arts and Audio Technologies)

Κατευθύνσεις

1. Ηλεκτροακουστική Καλλιτεχνική Δημιουργία 
2. Εφαρμοσμένη Ηχητική Παραγωγή

Σχετικός  σύνδεσμος: https://music.ionio.gr/sonarts/gr/

Προθεσμία υποβολής :30 Ιουνίου 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τύπος: Ανακοίνωση

Φορέας υλοποίησης  : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Πληροφορικής

Τίτλος Προγράμματος :Επιστήμη Δεδομένων (MSc in Data Science)

Σχετικός  σύνδεσμος: https://www.dept.aueb.gr/el/node/5765

Προθεσμία υποβολής :31 Μαΐου  2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τύπος: Ανακοίνωση

Φορέας υλοποίησης  : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα :Πληροφορικής

Τίτλος Προγράμματος  :Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού

Σχετικός  σύνδεσμος: https://dws.csd.auth.gr/

Προθεσμία υποβολής :31 Μαΐου  2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τύπος: Ανακοίνωση

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα :Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Τίτλος Προγράμματος :Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων (MSc in Artificial lntelligence and Data Analytics)

Σχετικός  σύνδεσμος:http://lachesis.uom.gr/wordpress

Προθεσμία υποβολής :5 Ιουλίου  2019

Σελίδες

Εγγραφή στη Πιο πρόσφατα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal