Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τμήμα :Πληροφορικής

Τίτλος Προγράμματος :Ερευνητικές Κατευθύνσεις στην Πληροφορική (Research Directions in Informatics)

Σχετικός  σύνδεσμος: http://di.ionio.gr/postgrad-research-topics-in-informatics/

Προθεσμία υποβολής : 19 Ιουλίου 2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal