Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Πληροφορικής

Τίτλος Προγράμματος :Επιστήμη των Υπολογιστών

Σχετικός  σύνδεσμος: http://grad.cs.aueb.gr/

Προθεσμία υποβολής : 31 Μαΐου 2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal