Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία Πάραλος Ενεργειακή

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία ΠΑΡΑΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές/τριες των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email: info@paralosenergy.gr αναγράφοντας ως θέμα «Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία Πάραλος Ενεργειακή».
Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal