Νέα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα :Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Τίτλος Προγράμματος :Μαθηματικά και Εφαρμογές τους

Κατευθύνσεις

1. Θεωρητικά Μαθηματικά 
2. Μαθηματικά της Πληροφορικής
3. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητικές Μέθοδοι

Σχετικός  σύνδεσμος:http://www.math.uoc.gr/el/grad.html

Προθεσμία υποβολής :15 Μαΐου  2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα :Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Business Economics του Wageningen University της Ολλανδίας

Τίτλος Προγράμματος :Επιχειρηματική Οικονομική / Διαχείριση Τεχνολογικών Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship - ΤΙΜΕ ΜΒΕ)

Σχετικός  σύνδεσμος:https://www.timembe.eu/

Προθεσμία υποβολής :31 Ιουλίου  2019

Greece - Business Innovation

The Business Innovation Greece Programme is aiming to increase value creation and sustainable growth in the Greek business sector.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/greece--business-development-innovation-and-smes/

WORKSHOP MODERN PROJECT MANAGEMENT

Πολλές Επιχειρήσεις, ιδίως όσες είναι προσανατολισμένες στα Έργα, όπως π.χ. Υπηρεσίες, Τεχνικά Έργα, Εγκαταστάσεις Εξοπλισμού και Service ενώ έχουν αυξανόμενο Τζίρο, πολλές φορές δεν αντανακλάται αυτό με αναλογικό τρόπο στην Κερδοφορία.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες:

Σεμινάριο "Ποιοτική Τηλεφωνική Επικοινωνία"

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ποιοτικής εικόνας της Επιχείρησης έχει η Τηλεφωνική Επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές, συναδέλφους, υπηρεσίες κλπ. Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, στελέχη Επιχειρήσεων κατά την τηλεφωνική τους Επικοινωνία να διαπράττουν σημαντικά επικοινωνιακά λάθη με αποτέλεσμα τη δημιουργία αρνητικής διάθεσης στον συνομιλητή και εικόνας μετριότητας για την ποιότητα της εταιρίας.

Σεμινάριο "Business Writing"

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι μέσα από βιωματικές Πρακτικές Ασκήσεις – Workshop η κατανόηση της σημασίας της ποιοτικής γραπτής Επικοινωνίας στο χώρο του γραφείου, η εξοικείωση με τις αρχές και τα βήματα σύνταξης ενός κειμένου επαγγελματικής Επικοινωνίας, όπως επιστολή, email, ατζέντα, πρακτικά συνεδριάσεων κλπ, η παρουσίαση των καλών Πρακτικών, καθώς και σχετικών πρότυπων κειμένων που θα δοθούν στους συμμετέχοντες.

Σεμινάριο Τελωνειακές Διαδικασίες Εισαγωγών & Εξαγωγών.

Το εξειδικευμένο αυτό σεμινάριο περιλαμβάνει:

-  Ενημέρωση για την ηλεκτρονική υποβολή της Διασάφισης στις εισαγωγές και στις άλλες τελωνειακές διαδικασίες.

-  Ενημέρωση για τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής και τις νέες υποχρεώσεις των συναλλασσομένων με τα Τελωνεία.

-  Ανάλυση του τρόπου διενέργειας των ενδοκοινοτικών εμπορικών συναλλαγών αλλά και των εμπορικών συναλλαγών με τρίτες μη κοινοτικές χώρες,

-  Ανάλυση των φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων των συναλλασσομένων.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος Προγράμματος :Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management) (πλήρους φοίτησης)

Κατευθύνσεις

1. Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience Management)
2. Διοικητική Συμβουλευτική (Management Consulting)

Σχετικός  σύνδεσμος:https://msm.aueb.gr/

Προθεσμία υποβολής :19 Ιουνίου  2019

Κάλεσμα σε φοιτητές για συμμετοχή στο Google Summer of Code.

Στο Google Summer of Code(GSoC) μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές που έχουν γνώσεις προγραμματισμού και οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν σε έργα ανοιχτού λογισμικού. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα εργαστούν για 3 μήνες το καλοκαίρι στο έργο ανοιχτού λογισμικού που θα επιλέξουν να συνεισφέρουν και θα χρηματοδοτηθούν με 4.800$, μετά από μηνιαία αξιολόγηση.

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal