"Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ" Β' κύκλος

Επίσημη έναρξη της Δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ" Β' κύκλος του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις (και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και δημόσιους ερευνητικούς φορείς μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων όπως:

-  κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)

- δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)

-  υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Το ποσοστό επιδότησης είναι από 50% έως 100% και η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 28/3/19 έως 29/5/19.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: https://plan.gr/programmata-ereunw-dhmiourgw-kainotomw-b-kuklos?utm_source=phplist104&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7+%22%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CF%8E+-+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8E+-+%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CF%8E%22+%CE%92%27+%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal