Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων

Στην παρούσα χρονική στιγμή υπάρχουν προγράμματα επιχορηγήσεων τόσο Περιφερειακά όσο και Πανελλαδικά που είναι ενεργά για υποβολές αιτήσεων και αφορούν υφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: https://plan.gr/programmata-energa?utm_source=phplist104&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7+%22%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CF%8E+-+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8E+-+%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CF%8E%22+%CE%92%27+%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal