Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Business Innovation Greece» παρουσιάζεται στην Πάτρα.

Το πρόγραμμα «Business Innovation Greece» είναι μέρος των προγραμμάτων EEA & Norway Grants 2014-2021 και προσφέρει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις με στόχο τη στήριξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας. Η επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν θα γίνει μέσω ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Η επίσημη έναρξη του προγράμματος «Business Innovation Greece» έγινε σε εκδήλωση στις 27 Μαρτίου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Αντίστοιχη ενημερωτική ημερίδα θα γίνει στην Πάτρα την Πέμπτη 11/04  στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ( Οδός Σταδίου, Ρίο Πάτρας, 265 04, Τηλ: 2610 911 550-1) στις 11:00. Ο χώρος διεξαγωγής της ημερίδας, έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Innovation Norway, από όπου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αντίστοιχη εγγραφή (https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/events/patras-regional-business-innovation-greece-programme/).

Βασικός άξονας του προγράμματος είναι η καινοτομία, η οποία αποτελεί βασικό συστατικό της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Η οικονομική στήριξη που θα λάβει κάθε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση των δραστηριοτήτων της καθώς και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων αναπτυξιακών προγραμμάτων και εμπορικών δραστηριοτήτων. Οι τομείς υλοποίησης των έργων είναι οι παρακάτω:

1. Καινοτομία στην πράσινη βιομηχανία

2. Γαλάζια Ανάπτυξη

3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ/ICT)

Το ύψος της χρηματοδότησης θα προσδιορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος του έργου και τόπο υλοποίησης του στην Ελλάδα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν ποσά από €50.000 έως 200.000€ ανά έργο, ενώ  μια μεγάλη επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί από €200.000 έως και €1.500.000 ανά έργο.

Διαχειριστής κι αποκλειστικός αρμόδιος για την αξιολόγηση, επιλογή και εποπτεία των έργων, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος καθώς και για την εκταμίευση της χρηματοδότησης, είναι ο οργανισμός Innovation Norway, μια κρατική επιχείρηση της Νορβηγίας η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας και ενεργεί χωρίς κανέναν ενδιάμεσο ελληνικό φορέα.

Παράλληλα, η χρηματοδότηση, μέσω του προγράμματος «Business Innovation Greece», μπορεί να συνδυαστεί με εγγυήσεις μέσω του Ελληνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ETEAN), το οποίο είναι συνεργάτης του Innovation Norway στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Innovation Norway ή να επικοινωνήσουν με την κ. Anne Lise Rognlidalen, υπεύθυνη του προγράμματος, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης GR.innovation@innovationnorway.no

Για να δείτε την AGENDA μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα:

https://drive.google.com/file/d/1cXWSnW3mmf3bGaRHv7lRP8Gxi786-b1C/view

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal