Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Τίτλος Προγράμματος :Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Master in Public Policy and Management)

Κατευθύνσεις

1. Δημόσια Οικονομική Πολιτική (Public Economic Policy)
2. Δημόσια Διοίκηση (Public Management)

Σχετικός σύνδεσμος : http://ppm.aueb.gr/el/front-page/

Προθεσμία υποβολής :13 Σεπτεμβρίου 2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal