Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  

Τμήμα : Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  

Τίτλος Προγράμματος  : «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα»

Σχετικός σύνδεσμος : http://acf.teithe.gr/index.php

Προθεσμία υποβολής :22 Φεβρουαρίου  2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal