Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Τμήμα : Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  

Τίτλος Προγράμματος  : «Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία»

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

• Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Τετάρτη 29/3/2019.

• Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Δευτέρα 28/6/2019

Σχετικός σύνδεσμος : https://management.aueb.gr/

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal