Νέα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: ΑΓΓΛΙΑ

Free e-work experience programme for your students from UK company.

Dear Sirs,

A warm welcome from the UK.

I wanted to bring to your attention we have developed a unique, flexible
e-work experience programme, that works in cohesion with those studying.

This is a live work experience programme that students can engage in from
their own environment, and more importantly is flexible enough to work
around studying commitments. And the best part is it is absolutely free.

Εβδομάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στη Μηχανική Φωτοβολταϊκών Συστημάτων & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (INNO-WEEK on RES)

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - Εβδομάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στη Μηχανική Φωτοβολταϊκών Συστημάτων & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (INNO-WEEK on RES)

 

Στο πλαίσιο της πράξης "Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ Πάτρας", η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο ΤΕΙ Πάτρας:

 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Βρείτε στα συνημμένα έγγραφα πληροφορίες για θέσεις πρακτικής άσκησης στο Εξωτερικό

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ( Free e-work experience programme for your students from UK compan y)

Dear Sirs,

 

A warm welcome from the UK.

 

I wanted to bring to your attention we have developed a unique, flexible e-work experience programme, that works in cohesion with those studying.

 

This is a live work experience programme that students can engage in from their own environment, and more importantly is flexible enough to work around studying commitments. And the best part is it is absolutely free.

 

The key points are:

 

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης (placement offer - Debrecen -HU)

Dear Colleagues,

Please forward the enclosed Erasmus placement offer to your HEIs.

Kind regards,

Szabolcs Bokodi

Κατανομή Κονδυλίων ERASMUS για το 2012

Ανακοινώθηκε από το IKY/ Εθνική Μονάδα Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/LLP/ERASMUS ότι "στο πλαίσιο της κινητικότητας ERASMUS 2012/2013, πραγματοποιήθηκε η κατανομή των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανά δράση και σας αποστέλλουμε τον σχετικό πίνακα. 

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal