Σε έξυπνες και βιώσιμες πόλεις επενδύει η ΕΕ

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σχεδιασμός και η προσαρμογή των πόλεων της σε έξυπνα και βιώσιμα περιβάλλοντα. 

Για το 2013, έχουν δεσμευτεί 365€ εκ από τα ταμεία της ΕΕ για την ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών. Παραδείγματα έργων περιλαμβάνουν αθόρυβα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία χρησιμοποιούν ψηφιακή τεχνολογία, δορυφορική τεχνολογία με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και μηχανισμούς γρήγορης φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το ανακοινωθέν της ΕΕ για το θέμα αυτό τονίζει ότι η βελτίωση της απόδοσης και της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών πόλεων είναι ζωτική δέσμευση για τους στόχους του 2020, μιας και οι αστικές περιοχές καταναλώνουν το 70% της ευρωπαϊκής ενέργειας, ενώ περίπου 1% του συνολικού ΑΕΠ, πηγαίνει σε κόστη συμφόρησης.

Ο επίτροπος της ενέργειας Günther Oettinger ανέφερε ότι «η καινοτομία οδηγεί την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και αποτελεί τον καλύτερο τρόπο αύξησης της αποδοτικότητας. Χάρη στο σχήμα συνεργασίας, συστήματα θέρμανσης και ψύξης υψηλής αποδοτικότητας, ευφυή συστήματα μέτρησης και κτίρια μηδενικής ενέργειας θα διαδοθούν όλο και σε περισσότερες Ευρωπαϊκές πόλεις».

Το έργο της Βιώσιμης Κλιματικής Πρόκλησης (SCC) ξεκίνησε το 2011. Τον πρώτο χρόνο (2012) δόθηκαν για αυτό 81 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας δύο τομείς: μεταφορές και ενέργεια. Ξεκινώντας το 2013, ο προϋπολογισμός αυξήθηκε από 81 εκατομμύρια ευρώ σε 365 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας τρεις τομείς αντί για δύο: ενέργεια, μεταφορές και τεχνολογίες και επικοινωνίες τεχνολογιών.

Διαβάστε το δελτίο τύπου

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal