Εξετάσεις για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος σε διπλωματούχους μηχανικούς

Δομή: 

Τις εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών προκήρυξε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Συγκεκριμένα προκηρύσσονται οι εξετάσεις από το ΤΕΕ για τις ειδικότητες:

- ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- ΝΑΥΠΗΓΩΝ ή ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οι εξετάσεις είναι προφορικές και θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών, στα Γραφεία του Τ.Ε.Ε. (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, ΚΑΒΑΛΑ, ΒΟΛΟ και ΧΑΝΙΑ) για τους αποφοίτους του Εσωτερικού, ενώ για τους αποφοίτους του Εξωτερικού αποκλειστικά μόνο στην ΑΘΗΝΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλουν στο Τ.Ε.Ε. αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2012 (ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών 9:00-13:00).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται:
- στο Τ.Ε.Ε. (Νίκης 4, 2ος όροφος (Γραφείο 204) και τηλ. 210 3291203) - ΑΘΗΝΑ
- στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, τηλ. 2310-883141 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ Τριών Ναυάρχων 40, τηλ. 2610-334787 – ΠΑΤΡΑ
- στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ Βότση 2, τηλ. 2510-227430 - ΚΑΒΑΛΑ
- στο Περιφερειακό Τμήμα Νομού Μαγνησίας του ΤΕΕ 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος 93 τηλ.24210-26574 - ΒΟΛΟΣ
- στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ Νεάρχου 23, τηλ. 28210-27900-1 - ΧΑΝΙΑ

 

Πηγή: diorismos.gr

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal