Νέα

Ταμείο Καινοτομίας για την ενίσχυση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας

Τη σύσταση του «Ταμείου Καινοτομίας», ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας ΤΑΝΕΟ ΑΕ), ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΝ. Μέσω του Ταμείου θα χρηματοδοτηθούν καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.

Εργασία για 377 άτομα στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Δομή: 

Εργασία σε συνολικά τριακόσια εβδομήντα επτά (377) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα προσφέρει η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Πρόκειται και 233 θέσεις εργασίας στο Πλατύ Ημαθίας και 144 θέσεις εργασίας στις Σέρρες. Αναλυτικά, οι ειδικότητες που ζητούνται ανά εργοστάσιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης είναι:

Προσλήψεις στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης στο Πλατύ Ημαθίας

(Ειδικότητα, Χρονικό διάστημα, αριθμός ατόμων)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΒΟΝΝΗ

Αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Erasmus student mobility for placements"

 

Αξιότιμη κυρία Καράμπελα,

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ

Czech Republic - Erasmus placement offer

 

Dear Colleagues,

 

Please find attached a placement offer by the CZECHDESIGN, a non-governmental organization supporting and presenting design in Prague.

We would be grateful if you could forward this information to your institutions.

 

Thank you in advance for your cooperation.

 

Best regards from Prague,

 

 

Olga Heclová

Erasmus Consultant

 

Centre for International Services

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΛΤΑ

Erasmus placement offer

 

Dear Colleagues,

 

I hope this email finds you well.

 

Please find attached an Erasmus placement offer from one of our Higher Education Institutions, the Malta College for Arts, Science and Technology (MCAST).

 

I kindly ask you to disseminate this offer to your respective HEIs.

 

Thanks for your attention.

 

Regards,

Karl

 

Karl Mintoff

Programme Officer

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ

PLACEMENT OFFER at VBKOE in VIENNA

 

Dear colleagues,

 

Please find attached a placement offer by the VBKOE, an independent art association, fostering the work of women and feminist artists in Vienna.

We would be grateful if you could forward this information to your institutions.

 

Best regards from Vienna,

 

 

Lucas Petri

 

 

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal