Νέα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Placement offer at OLTREMARE

 

Dear Colleagues,

Please find attached a placement offer from a private Company (Oltremare s.r.l.). I kindly ask you to forward this offer to your HEI.

Many thanks,

Alessia

Πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» Υποδράση 4.4: Σχέδια που ενθαρρύνουν την καινοτομία και την ποιότητα

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η στήριξη σχεδίων που αποσκοπούν στην καθιέρωση, την εφαρμογή και την προαγωγή καινοτόμων και ποιοτικών στοιχείων στους τομείς της άτυπης εκπαίδευσης και της εργασίας σε δραστηριότητες νεολαίας.

MEDIA Mundus — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2013

Σκοποί του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, η παροχή στην Ευρώπη της δυνατότητας να διαδραματίσει αποτελεσματικότερα τον πολιτιστικό και πολιτικό ρόλο της στον κόσμο, καθώς και η αύξηση των επιλογών των καταναλωτών και της πολιτιστικής πολυμορφίας. Το πρόγραμμα θα επιδιώξει τη βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και μακροχρόνιων σχέσεων εργασίας.

3ος διαγωνισμός «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία»

Ξεκίνησε ο 3ος διαγωνισμός «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία», που διοργανώνει η Εθνική Τράπεζα με στόχο τη στήριξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στον τομέα της τεχνολογίας στη χώρα μας.

Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διοργανώνει για πρώτη φορά το Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Ο διαγωνισμός έχει ως στόχο την προώθηση της δημιουργίας καινοτόμων ιδεών και την αναγνώριση/ επιβράβευση αυτών που υπόσχονται σημαντικές κοινωνικές παροχές ή που επιδυκνείουν βέλτιστες πρακτικές με απτά, κλιμακούμενα αποτελέσματα. Στοχεύει στη δημιουργία της κοινωνικής αξίας παράλληλα με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Διαγωνισμός Καινοτομίας Ελληνικού Προϊόντος

Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη και προώθηση τοπικών παραγωγών που παράγουν ελληνικά τοπικά προϊόντα και την ανάδειξη νέων ή υφιστάμενων ελληνικών καινοτόμων προϊόντων. Η Διοργανώτρια στηρίζει την Ελληνικότητα, τους Έλληνες παραγωγούς και τις τοπικές κοινωνίες, όπου δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, μέσω της επιβράβευσης νέων ιδεών και καινοτόμων πρακτικών.

Ημερίδα Παρουσίασης Τεχνικών Εκθέσεων Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Επιχορηγούμενο από το ΕΣΠΑ

Δομή: 

Σας προσκαλούμε στην Ημερίδα Παρουσίασης Τεχνικών Εκθέσεων του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, Επιχορηγούμενο από το ΕΣΠΑ, η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2012, στο Τμήμα Πληροφορικής & ΜΜΕ, ΤΕΙ Πάτρας, Παράρτημα Πύργου, στο αμφιθέατρο Θ4 και ώρα 15:00. Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Fairs "Education and career", Russia 2012

 

The International fairs “Education and career” are the main educational exhibitions in Russia with an attendance of 28 000 students and 450 participants from all continents.

For autumn 2012 the schedule of fairs will be as follows:

8th -10th of November – Moscow

23rd -24th  of November – St.Petersburg

 

Please find attached application forms and the participation fees for autumn fairs 2012.

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal