Νέα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Placement offer-ES.Conservatorio Superior de Vigo

 

 

Dear colleagues,

 

Please find attached two placement offers from the Conservatorio Superior de Vigo (Spain).

 

We would be grateful if you could forward this information to your institutions.

 

The contact details are in the attached document.

 

Thank you for your cooperation.

 

Kind regards,

 

 

-------------------------------

Loreta Paulauskaitė

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ

Dear colleagues,

 

please find attached a placement offer by the AIESEC Split – student organization on the Faculty of Split in Croatia. The contact details are in the attached document.

We would be grateful if you could forward this information to higher education institutions in your country.

 

Kind regards,

 

Natalija Lukić

 

Stručna suradnica u Odsjeku za Erasmus

Programme Assistant for Erasmus unit

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Placement offer at OLTREMARE

 

Dear Colleagues,

Please find attached a placement offer from a private Company (Oltremare s.r.l.). I kindly ask you to forward this offer to your HEI.

Many thanks,

Alessia

Πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» Υποδράση 4.4: Σχέδια που ενθαρρύνουν την καινοτομία και την ποιότητα

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η στήριξη σχεδίων που αποσκοπούν στην καθιέρωση, την εφαρμογή και την προαγωγή καινοτόμων και ποιοτικών στοιχείων στους τομείς της άτυπης εκπαίδευσης και της εργασίας σε δραστηριότητες νεολαίας.

MEDIA Mundus — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2013

Σκοποί του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, η παροχή στην Ευρώπη της δυνατότητας να διαδραματίσει αποτελεσματικότερα τον πολιτιστικό και πολιτικό ρόλο της στον κόσμο, καθώς και η αύξηση των επιλογών των καταναλωτών και της πολιτιστικής πολυμορφίας. Το πρόγραμμα θα επιδιώξει τη βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και μακροχρόνιων σχέσεων εργασίας.

3ος διαγωνισμός «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία»

Ξεκίνησε ο 3ος διαγωνισμός «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία», που διοργανώνει η Εθνική Τράπεζα με στόχο τη στήριξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στον τομέα της τεχνολογίας στη χώρα μας.

Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διοργανώνει για πρώτη φορά το Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Ο διαγωνισμός έχει ως στόχο την προώθηση της δημιουργίας καινοτόμων ιδεών και την αναγνώριση/ επιβράβευση αυτών που υπόσχονται σημαντικές κοινωνικές παροχές ή που επιδυκνείουν βέλτιστες πρακτικές με απτά, κλιμακούμενα αποτελέσματα. Στοχεύει στη δημιουργία της κοινωνικής αξίας παράλληλα με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Διαγωνισμός Καινοτομίας Ελληνικού Προϊόντος

Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη και προώθηση τοπικών παραγωγών που παράγουν ελληνικά τοπικά προϊόντα και την ανάδειξη νέων ή υφιστάμενων ελληνικών καινοτόμων προϊόντων. Η Διοργανώτρια στηρίζει την Ελληνικότητα, τους Έλληνες παραγωγούς και τις τοπικές κοινωνίες, όπου δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, μέσω της επιβράβευσης νέων ιδεών και καινοτόμων πρακτικών.

Ημερίδα Παρουσίασης Τεχνικών Εκθέσεων Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Επιχορηγούμενο από το ΕΣΠΑ

Δομή: 

Σας προσκαλούμε στην Ημερίδα Παρουσίασης Τεχνικών Εκθέσεων του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, Επιχορηγούμενο από το ΕΣΠΑ, η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2012, στο Τμήμα Πληροφορικής & ΜΜΕ, ΤΕΙ Πάτρας, Παράρτημα Πύργου, στο αμφιθέατρο Θ4 και ώρα 15:00. Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal