Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεντόρων Επιχειρηματικότητας

 H Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (MOKE) του ΤΕΙ Πάτρας αποτελεί δομή που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013). Έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο μεντόρων  με σκοπό την καθοδήγηση των φοιτητών σε θέματα επιχειρηματικότητας και επιθυμεί να το διευρύνει. Έχοντας ως στόχο την ενθάρρυνση και προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας στους σπουδαστές του ΤΕΙ Πάτρας, φιλοδοξεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση της συμβουλευτικής καθοδήγησης των αυριανών Επιχειρηματιών. Για τον λόγο αυτό, η Μονάδα μας, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε επιχειρηματίες και στελέχη του ιδιωτικού τομέα, με τριετή ελάχιστη εμπειρία, να αναλάβουν εθελοντικά το ρόλο του Μέντορα και να υποστηρίξουν και να καθοδηγήσουν σπουδαστές/στριες να δημιουργήσουν ‘βιώσιμα’ και ρεαλιστικά επιχειρηματικά σχέδια.

 

Σκοπός του δικτύου μεντόρων είναι η συνεργασία της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Πάτρας με μια ομάδα έμπειρων στελεχών επιχειρήσεων και επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στα αντικείμενα σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ και οι οποίοι θέλουν να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους με εκείνους τους σπουδαστές που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό ταξίδι στον κόσμο της επιχειρηματικότητας ή να κάνουν πράξη μια καινοτομική επιχειρηματική ιδέα ή σχέδιο.

Για να γίνουν δεκτοί στο δίκτυο μεντόρων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω:

 • Οι μέντορες θα πρέπει να έχουν ηγετικές ικανότητες στον τομέα των Επιχειρήσεων: Οι μέντορες μπορεί να είναι έμπειροι επιχειρηματίες με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία ή νέοι καινοτόμοι επιχειρηματίες οι οποίοι κατάφεραν να κάνουν πράξη το επιχειρηματικό τους σχέδιο με επιτυχία.
 • Οι μέντορες θα πρέπει να είναι ικανοί διδάσκαλοι και εκπαιδευτές: Θα πρέπει να είναι επικοινωνιακοί με πρόθεση να μοιραστούν τις γνώσεις και εμπειρίες τους από την επαγγελματική τους πορεία, τις επιτυχίες αλλά περισσότερο τις αποτυχίες τους.
 • Οι μέντορες θα πρέπει να δείξουν δέσμευση στο πρόγραμμα:Οι μέντορες που θα επιλεγούν θα πρέπει είναι διατεθειμένοι να:
  • αφιερώνουν 3-5 ώρες μηνιαίως για να έρχονται σε επικοινωνία με τους φιλόδοξους επιχειρηματίες του ΤΕΙ Πάτρας είτε μέσω τηλεφωνικών επαφών είτε μέσω mail, ενώ παράλληλα η ΜΟΚΕ θα συντονίζει και κατά πρόσωπο συναντήσεις.
  • συμμετέχουν σε ένα workshop επαγγελματικού προσανατολισμού
  • συμπληρώνουν μηνιαία απογραφικά δελτία της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Πάτρας σχετικά με την πορεία του mentroring.
  • βοηθούν τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές να θέσουν συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους καθώς και να τους βοηθήσουν ώστε να τους πραγματοποιήσουν.

 

Μερικά από τα οφέλη που αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους στις δράσεις της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Πάτρας:

 • Προσωπική ικανοποίηση βοηθώντας σπουδαστές στα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα και μοιράζοντας την γνώση και εμπειρία που έχουν αποκτήσει στην πάροδο του χρόνου.
 • Βελτίωση των γνώσεων τους μέσα από την διαδικασία καθοδήγησης των νέων επιχειρηματιών καθώς και μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με άλλους μέντορες
 • Δικτύωση /Αναγνώριση μέσα από την συνεργασία του δικτύου των μεντόρων του ΤΕΙ Πάτρας με όλα τα άλλα δίκτυα μεντόρων των ΜΟΚΕ των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της Ελλάδας.
 • Προσωπική προβολή τους, μέσω ειδικών εκδόσεων και δράσεων δημοσιοποίησης στα Μ.Μ.Ε.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Πάτρας στο τηλέφωνο: 2610 369093.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μέντορες, μπορούν να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο moke@teipat.gr με την ένδειξη στο θέμα «Συμμετοχή στο δίκτυο μεντόρων του ΤΕΙ Πάτρας».

Αρχεία: 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal