Νέα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΒΟΝΝΗ

Αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Erasmus student mobility for placements"

 

Αξιότιμη κυρία Καράμπελα,

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ

Czech Republic - Erasmus placement offer

 

Dear Colleagues,

 

Please find attached a placement offer by the CZECHDESIGN, a non-governmental organization supporting and presenting design in Prague.

We would be grateful if you could forward this information to your institutions.

 

Thank you in advance for your cooperation.

 

Best regards from Prague,

 

 

Olga Heclová

Erasmus Consultant

 

Centre for International Services

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΛΤΑ

Erasmus placement offer

 

Dear Colleagues,

 

I hope this email finds you well.

 

Please find attached an Erasmus placement offer from one of our Higher Education Institutions, the Malta College for Arts, Science and Technology (MCAST).

 

I kindly ask you to disseminate this offer to your respective HEIs.

 

Thanks for your attention.

 

Regards,

Karl

 

Karl Mintoff

Programme Officer

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ

PLACEMENT OFFER at VBKOE in VIENNA

 

Dear colleagues,

 

Please find attached a placement offer by the VBKOE, an independent art association, fostering the work of women and feminist artists in Vienna.

We would be grateful if you could forward this information to your institutions.

 

Best regards from Vienna,

 

 

Lucas Petri

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Placement offer-ES.Conservatorio Superior de Vigo

 

 

Dear colleagues,

 

Please find attached two placement offers from the Conservatorio Superior de Vigo (Spain).

 

We would be grateful if you could forward this information to your institutions.

 

The contact details are in the attached document.

 

Thank you for your cooperation.

 

Kind regards,

 

 

-------------------------------

Loreta Paulauskaitė

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ

Dear colleagues,

 

please find attached a placement offer by the AIESEC Split – student organization on the Faculty of Split in Croatia. The contact details are in the attached document.

We would be grateful if you could forward this information to higher education institutions in your country.

 

Kind regards,

 

Natalija Lukić

 

Stručna suradnica u Odsjeku za Erasmus

Programme Assistant for Erasmus unit

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Placement offer at OLTREMARE

 

Dear Colleagues,

Please find attached a placement offer from a private Company (Oltremare s.r.l.). I kindly ask you to forward this offer to your HEI.

Many thanks,

Alessia

Πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» Υποδράση 4.4: Σχέδια που ενθαρρύνουν την καινοτομία και την ποιότητα

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η στήριξη σχεδίων που αποσκοπούν στην καθιέρωση, την εφαρμογή και την προαγωγή καινοτόμων και ποιοτικών στοιχείων στους τομείς της άτυπης εκπαίδευσης και της εργασίας σε δραστηριότητες νεολαίας.

MEDIA Mundus — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2013

Σκοποί του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, η παροχή στην Ευρώπη της δυνατότητας να διαδραματίσει αποτελεσματικότερα τον πολιτιστικό και πολιτικό ρόλο της στον κόσμο, καθώς και η αύξηση των επιλογών των καταναλωτών και της πολιτιστικής πολυμορφίας. Το πρόγραμμα θα επιδιώξει τη βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και μακροχρόνιων σχέσεων εργασίας.

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal