ΕΛΤΑ: Προσλήψεις 367 ατόμων σε Αττική και Περιφερειακές Διευθύνσεις

Δομή: 

Προσλήψεις συνολικά τριακοσίων εξήντα επτά (367) ατόμων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Πελοπόννησο και Ήπειρο, ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Πρόκειται για τις παρακάτω θέσεις ανά περιοχή:

Κέντρο Διαλογής Αττικής (Κρυονέρι) και στο Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου (Σπάτα)

Εκατόν σαράντα οκτώ (148) άτομα (105 ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και 43 ΔΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΕΣ), για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στο
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλλουν  ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, από  07-09-2012 έως και 17-09-2012  στην ∆ιεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού, Τµήµα Προσλήψεων, Απελλού 1, 101 88 ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 53 / 2012), (τηλ. Επικοινωνίας: 210 8006705,3538172 , 3353229 και 3353487)

Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ Αθήνας και Πειραιά

Είκοσι οκτώ (28) άτομα ΔΕ ΟΔΗΓΟΥΣ, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλλουν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, από 05-09-2012 έως και 14-09-2012 στην ∆ιεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού, Τµήµα Προσλήψεων, Απελλού 1 101 88 ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 54 / 2012), (τηλ. Επικοινωνίας: 210 3353229 και 3353487).

Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ Ν.Μάκρης, Αναβύσσου, Καπανδριτίου, Αυλώνα, Ωρωπού, Κερατέας, Λαυρίου, Κορωπίου και Ραφήνας

29 Διανομείς πλήρους απασχόλησης για  (8) μήνες) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, από 04-09-2012 έως και 13-09-2012 στην ακόλουθη ∆ιεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού, Τµήµα Προσλήψεων, Απελλού 1, 101 88 ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 55 / 2012), (τηλ. Επικοινωνίας: 210 3353228 και 3353487).

Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Κεντρικής Μακεδονίας

11 ΔΕ Οδηγών και 19 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών) και 5 ΔΕ Οδηγών (ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 4 μηνών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 μαζί με τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Βλέπε Παράρτημα ΣΟΧ) και να τα υποβάλουν από 04.09.2012 έως και 13.09.2012, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη Διεύθυνση: 1. Π.Δ.Τ.Λ. Κεντρικής Μακεδονίας – ΕΛ.ΤΑ., ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 560 00 Θεσσαλονίκη (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 46/2012), (τηλ. Επικοινωνίας: 2310 289564 – 2310 289594) για τις θέσεις της Θεσσαλονίκης.

Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης

56 Διανομείς, 4 Οδηγούς και 2 Διαμετακομιστές πλήρους απασχόλησης για (8) μήνες), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. για τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων και Ρεθύμνου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 03/09/2012 έως 12/09/2012 στην Διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε, ΠΕΡ.Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ, Δαιδάλου 36, 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (για την ανακοίνωση ΣΟΧ 49/2012) (τηλ.2810302844 -2810302847).

Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου

24 Διανομείς πλήρους απασχόλησης για (8) μήνες) και 6 Διανομείς πλήρους απασχόλησης για (4) μήνες, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. για τους Νομούς Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, από 05-09-2012 έως και 14-09-2012 στην ∆ιεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. , Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πελοποννήσου, Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, Πλαπούτα 2 , Τ.Κ. 221 01 -ΤΡΙΠΟΛΗ, (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 52/2012), υπόψη κ. Τερζή Απόστολο (τηλ. Επικοινωνίας : 2710-224011).

Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου - Νομών Άρτας , Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Πρέβεζας

Τριάντα πέντε (35) άτομα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μέχρι και 14-09-2012, στην ακόλουθη Διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου, Μ. Μπότσαρη 1, 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 22/2012), (τηλ. επικοινωνίας: 26510 22080)

 

Πηγή: diorismos.gr

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal