Οφέλη

Οφέλη

Οφέλη για τις επιχειρήσεις

Η συντονισμένη δράση της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών και των υπολοίπων Πράξεων μπορεί να ωφελήσει επαγγελματικούς φορείς και επιχειρήσεις διότι παρέχει:

 • Άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής εξειδικευμένου προσωπικού είτε στα πλαίσια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης είτε σε μόνιμη βάση
 • Συνεχή επαφή με τις επιστημονικές εξελίξεις διαφόρων κλάδων και τις εφαρμογές τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία

Η συντονισμένη δράση της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών και των υπολοίπων Πράξεων μπορεί να συνεισφέρει στην κοινωνία και την οικονομία διότι:

 • Προάγει την ισότητα των ευκαιριών και μη διάκριση.
 • Αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες στην πληροφόρηση και την επικοινωνία
 • Ενισχύει την μεταφορά τεχνογνωσίας και επιχειρηματικών ιδεών από περιοχή σε περιοχή
 • Συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα

Οφέλη για το Ίδρυμα

Η συντονισμένη δράση της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών και των υπολοίπων Πράξεων μπορεί να συνεισφέρει στις δραστηριότητες του ΤΕΙ Πατρών διότι:

 • Δημιουργεί έναν δυναμισμό και κινητοποίηση εντός του Ιδρύματος και ενισχύει τη συνεργασία με άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, η οποία μέσω των δράσεων της Δ.Α.ΣΤΑ. μετουσιώνεται σε δράσεις προς όφελος των φοιτητών
 • Συμβάλλει στην αξιοποίηση και ανάπτυξη Ευρωπαϊκών προγραμμάτων επιστημονικών και τεχνολογικών ερευνών στα πλαίσια του Ιδρύματος

Οφέλη για τους φοιτητές και αποφοίτους του Ιδρύματος

Η συντονισμένη δράση της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών και των υπολοίπων Πράξεων μπορεί να ωφελήσει τους φοιτητές – αποφοίτους του Ιδρύματος διότι:

 • Αποτελεί τη βάση της ενημέρωσης σχετικά με προοπτικές στον εργασιακό χώρο, επαγγελματικά θέματα και επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 • Παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για προσφορά θέσεων εργασίας, για τις τάσεις και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας.
 • Λειτουργεί ως σύμβουλος για την προετοιμασία των προπτυχιακών φοιτητών για το σχεδιασμό της καριέρας τους και την επαγγελματική τους αποκατάσταση ως προς τις κατευθύνσεις και τα επαγγελματικά δικαιώματά τους ως απόφοιτοι.
 • Αποτελεί τον κόμβο της διασύνδεσης των φοιτητών με τις δραστηριότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας και τις δυνατότητες εξέλιξής τους (σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, ημέρες καριέρας, προπτυχιακά, μεταπτυχιακά προγράμματα, υποτροφίες κλπ).
 • Συμβάλλει στην ανάπτυξη και δημιουργία της επιχειρηματικότητας των νέων αποφοίτων και στην ανάδειξη φοιτητών με επιχειρηματικό ταλέντο.

Οφέλη για τους φορείς

Η συντονισμένη δράση της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών και των υπολοίπων Πράξεων μπορεί να ωφελήσει επαγγελματικούς φορείς και επιχειρήσεις διότι παρέχει:

 • Άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής εξειδικευμένου προσωπικού είτε στα πλαίσια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης είτε σε μόνιμη βάση
 • Συνεχή επαφή με τις επιστημονικές εξελίξεις διαφόρων κλάδων και τις εφαρμογές τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον
Εγγραφή στη Οφέλη

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal