Διαχείρηση πρακτικής άσκησης

Σύστημα διαχείρησης πρακτικής άσκησης

Το σύστημα διαχείρησης πρακτικής άσκησης της ΔΑΣΤΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εγγεγραμμένους χρήστες (φοιτητές, φορείς, επότες, υπαλλήλους ΠΑ).

Κάντε login για πρόσβαση στην υπηρεσία.

Εγγραφή στη Διαχείρηση πρακτικής άσκησης

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal