Νέα

Δωρεάν Κύκλος Μαθημάτων σε Νέους Επιχειρηματίες στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»

Δομή: 

Δωρεάν Κύκλος Μαθημάτων για Νέους Επιχειρηματίες ξεκινά στις 13 Μαρτίου 2012 στο Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» και συγκεκριμένα στο «Κέντρο Τηλεματικής και
Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης» που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΙΤΥΕ Διόφαντος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ

Το Γραφείο  Διασύνδεσης ΤΕΙ Πατρών ενδιαφέρεται για την συνεργασία με πέντε (5) ή Εξι (6) μέλη τού ΕΠ ΤΕΙ Πατρών ,τα οποία θα συμμετάσχουν ως ερευνητές μελετητές στην υλοποίηση των προβλεπομένων, στα ΠΕ, μελετών καθώς και στην επίβλεψη των αντιστοίχων δράσεων (1 μέλος ΕΠ ανά 6 δράσεις) της πράξης.

Καταληκτική ημερομηνία 28/2/2012

Για περισσότερες λεπτομέριες κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή απασχολουμένων μικρών επιχειρήσεων σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης στο αντικείμενο της πληροφορικής

Δομή: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή απασχολουμένων μικρών επιχειρήσεων σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης στο αντικείμενο της πληροφορικής / Επιλογή βάσει σειράς προτεραιότητας.

Νέο Πρόγραμμα της Γ.Γ.Ν.Γ.: Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Μαθητών (Π.Υ.Π.Μ) - Εθελοντισμός - Καινοτομία - Αριστεία.

Δομή: 

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Μαθητών της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Π.Υ.Π.Μ) στόχο έχει να στηρίξει πρωτοβουλίες, δράσεις και παρεμβάσεις που διοργανώνονται με γνώμονα τον εθελοντισμό από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους στο ευρύτερο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος και των σχολικών δραστηριοτήτων, υπό την εποπτεία των Σχολικών Επιτροπών και των κατά τόπους Συμβουλίων Σχολικής Κοινότητας.

Ξεκίνησε το Dell Social Innovation Challenge 2012.

Δομή: 

Το Dell Social Innovation Challenge 2012 δέχεται πλέον εγγραφές.

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal