Νέα

Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία Procter and Gamble Hellas (για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)

Σας ενημερώνουμε ότι η Procter and Gamble Hellas ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητή/τρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο πλαίσιο της πρακτικής του/της άσκησης.
Οι φοιτητές/τριες μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στα emails: zotos.t@pg.com / dimitrakaki.sd@pg.com
Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Αιτήσεις για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για έναρξη 01/03/2022

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη της διαδικασίας των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) Μέσω ΕΣΠΑ για έναρξη ΠΑ την 01/03/2022 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου» με MIS 5033384 του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.

Αποτελέσματα της από 20/12/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου

Σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών/τριών που έλαβαν μέρος στην από 20/12/2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου» (MIS 5033384) για έναρξη ΠΑ την 01/02/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα με το Τμήμα Σπουδών που ανήκουν θα πρέπει να επιλέξουν παρακάτω προκειμένου να δουν τα αποτελέσματα.

Επιλέξτε το Τμήμα σας παρακάτω:

Αιτήσεις για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για έναρξη 01/02/2022

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη της διαδικασίας των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) Μέσω ΕΣΠΑ για έναρξη ΠΑ την 01/02/2022 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου» (MIS 5033384).
Οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα με το Τμήμα Σπουδών που ανήκουν θα πρέπει:
Να διαβάσουν προσεκτικά την Πρόσκληση όπου αναφέρεται η διαδικασία της αίτησης.
Να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με την Πρόσκληση.
Επιλέξτε το Τμήμα σας παρακάτω για να κατεβάσετε τα έντυπα:

Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία Elpedison (για τα Τμήματα πρώην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών)

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία Elpedison ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές/τριες των Τμημάτων πρώην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης στις μονάδες παραγωγής της στην Βοιωτία και τη Θεσσαλονίκη.
Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Ηρώ Δημητριάδη στο τηλέφωνο: 210-3441154 και στο e-mail: i.dimitriadi@elpedison.gr
Επισυναπτόμενες θα βρείτε τις περιγραφές των θέσεων:

Αποτελέσματα της από 19/11/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου

Σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών/τριών που έλαβαν μέρος στην από 19/11/2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου» (MIS 5033384) για έναρξη ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ την 01/01/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα με το Τμήμα Σπουδών που ανήκουν θα πρέπει να επιλέξουν παρακάτω προκειμένου να δουν τα αποτελέσματα.

Επιλέξτε το Τμήμα σας παρακάτω:

Αιτήσεις για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για έναρξη 01/01/2022 (σε ιδιωτικούς φορείς απασχόλησης)

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη της διαδικασίας των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) Μέσω ΕΣΠΑ για έναρξη ΠΑ την 01/01/2022 σε ιδιωτικούς φορείς απασχόλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα με το Τμήμα Σπουδών που ανήκουν θα πρέπει:
Να διαβάσουν προσεκτικά την Πρόσκληση όπου αναφέρεται η διαδικασία της αίτησης.
Να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με την Πρόσκληση.
Επιλέξτε το Τμήμα σας παρακάτω για να κατεβάσετε τα έντυπα:

Αποτελέσματα της από 21/10/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου» (MIS 5033384)

Σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών/τριών που έλαβαν μέρος στην από 21/10/2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου για έναρξη ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ την 01/12/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα με το Τμήμα Σπουδών που ανήκουν θα πρέπει να επιλέξουν παρακάτω προκειμένου να δουν τα αποτελέσματα.

Επιλέξτε το Τμήμα σας παρακάτω:

Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία KOTRONIS PACKAGING (για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία KOTRONIS PACKAGING ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητή/τρια του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο της πρακτικής του/της άσκησης.
Οι φοιτητές/τριες μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στο email: career@kotronis.gr.
Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Αιτήσεις για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για έναρξη 01/12/2021 (σε ιδιωτικούς φορείς απασχόλησης)

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη της διαδικασίας των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) Μέσω ΕΣΠΑ για έναρξη ΠΑ την 01/12/2021 σε ιδιωτικούς φορείς απασχόλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα με το Τμήμα Σπουδών που ανήκουν θα πρέπει:
Να διαβάσουν προσεκτικά την Πρόσκληση όπου αναφέρεται η διαδικασία της αίτησης.
Να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με την Πρόσκληση.
Επιλέξτε το Τμήμα σας παρακάτω για να κατεβάσετε τα έντυπα:

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal