Αιτήσεις για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για έναρξη 01/12/2021 (σε ιδιωτικούς φορείς απασχόλησης)

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη της διαδικασίας των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) Μέσω ΕΣΠΑ για έναρξη ΠΑ την 01/12/2021 σε ιδιωτικούς φορείς απασχόλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα με το Τμήμα Σπουδών που ανήκουν θα πρέπει:
Να διαβάσουν προσεκτικά την Πρόσκληση όπου αναφέρεται η διαδικασία της αίτησης.
Να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με την Πρόσκληση.
Επιλέξτε το Τμήμα σας παρακάτω για να κατεβάσετε τα έντυπα:

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal