Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία Elpedison (για τα Τμήματα πρώην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών)

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία Elpedison ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές/τριες των Τμημάτων πρώην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης στις μονάδες παραγωγής της στην Βοιωτία και τη Θεσσαλονίκη.
Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Ηρώ Δημητριάδη στο τηλέφωνο: 210-3441154 και στο e-mail: i.dimitriadi@elpedison.gr
Επισυναπτόμενες θα βρείτε τις περιγραφές των θέσεων:

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal