Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία KOTRONIS PACKAGING (για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία KOTRONIS PACKAGING ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητή/τρια του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο της πρακτικής του/της άσκησης.
Οι φοιτητές/τριες μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στο email: career@kotronis.gr.
Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal