Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία Procter and Gamble Hellas (για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)

Σας ενημερώνουμε ότι η Procter and Gamble Hellas ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητή/τρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο πλαίσιο της πρακτικής του/της άσκησης.
Οι φοιτητές/τριες μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στα emails: zotos.t@pg.com / dimitrakaki.sd@pg.com
Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal