Πρόγραμμα διαλέξεων

Διαλέξεις ημέρας Δευτέρας 01/07/2013

Διαλέξεις ημέρας Δευτέρας 01/07/2013

Τα αρχεία από τις διαλέξεις των καθηγητών κ. Α. Αργυρίου, κ. D. Roubien, N. Komis, S. Loumakis και S. Pitarokilis είναι διαθέσιμα παρακάτω:

Διαλέξεις ημέρας Τρίτης 02/07/2013

Διαλέξεις ημέρας Τρίτης 02/07/2013

Τα αρχεία από τις διαλέξεις των καθηγητών κ. M. Dassisti, κ. V. Benda και κ. Y. Tripanagnostopoulos είναι διαθέσιμα παρακάτω:

Διαλέξεις ημέρας Τεράρτης 03/07/2013

Διαλέξεις ημέρας Τετάρτης 03/07/2013

Τα αρχεία από τις διαλέξεις των καθηγητών κ. A. Panagis, κ. C. Varlikli και κ. V. Benda είναι διαθέσιμα παρακάτω:

Διαλέξεις ημέρας Πέμπτης 04/07/2013

Διαλέξεις ημέρας Πέμπτης 04/07/2013

Τα αρχεία από τις διαλέξεις των καθηγητών κ. Α. Bouzoukas, κ. C. Varlikli, κ. Ε. Stathatos και κ. P. Fragkos είναι διαθέσιμα παρακάτω:

Διαλέξεις ημέρας Παρασκευής 05/07/2013

Διαλέξεις ημέρας Παρασκευής 05/07/2013

Τα αρχεία από τις διαλέξεις των καθηγητών κ. C. Papageorgiou, κ. G. Gkionis, κ. N. Christova, κ. P. Kadar  και των εκπροσώπων των εταιριών Neon Energy και Solar Cell Hellas είναι διαθέσιμα παρακάτω:

Διαλέξεις ημέρας Δευτέρας 08/07/2013

Διαλέξεις ημέρας Δευτέρας 08/07/2013

Τα αρχεία από τις διαλέξεις των καθηγητών κ. Α. Atanassov, κ. Ε. Kaplani, κ. F. Serttas, κ. P. Falaras και κ. T. Cotfas είναι διαθέσιμα παρακάτω:

Διαλέξεις ημέρας Τρίτης 09/07/2013

Διαλέξεις ημέρας Τρίτης 09/07/2013

Τα αρχεία από τις διαλέξεις των καθηγητών κ. I. Aleknaviciute, κ. M. Ratcliffe και κ. T. Cotfas είναι διαθέσιμα παρακάτω:

Εγγραφή στη Πρόγραμμα διαλέξεων

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal