Πρόγραμμα διαλέξεων

Διαλέξεις ημέρας Τετάρτης 11/07/2012

Διαλέξεις ημέρας Τετάρτης 11/07/2012

Τα αρχεία από την παρουσίαση του καθηγητή κ.Kozhukharof είναι διαθέσιμα παρακάτω:

Διαλέξεις ημέρας Τρίτης 10/07/2012

Διαλέξεις ημέρας Τρίτης 10/07/2012

Τα αρχεία από τις διαλέξεις των καθηγητών κ.Cotfa και κ. Cholakof είναι διαθέσιμα παρακάτω:

Διαλέξεις ημέρας Δευτέρας 09/07/2012

Διαλέξεις ημέρας Δευτέρας 09/07/2012

Τo αρχείo από τις διαλέξεις του καθηγητή κ.Magureanu είναι διαθέσιμo παρακάτω:

Διαλέξεις ημέρας Παρασκευής 06/07/2012

Διαλέξεις ημέρας Παρασκευής 06/07/2012

Τα αρχεία από τις διαλέξεις των καθηγητών κ. Σωτήρη Καλογήρου και κ. Peter Kadar είναι διαθέσιμα παρακάτω:

Διαλέξεις ημέρας Πέμπτης 05/07/2012

Διαλέξεις ημέρας Πέμπτης 05/07/2012

Τα αρχεία από τις διαλέξεις των καθηγητών κ.Benda και κ. Stoef είναι διαθέσιμα παρακάτω:

Διαλέξεις ημέρας Τετάρτης 04/07/2012

Διαλέξεις ημέρας Τετάρτης 04/07/2012

Τo αρχείo από την  διάλεξη του καθηγητή κ.Benda είναι διαθέσιμo παρακάτω:

Διαλέξεις ημέρας Τρίτης 03/79/2012

Διαλέξεις ημέρας Τρίτης 03/07/2012

Τα αρχεία από τις διαλέξεις των καθηγητών κ.Borza, κ. Dasisti, κ. Sunduleak, κ. Benta, και κ.Τρυπαναγνωστόπουλου  είναι διαθέσιμα παρακάτω:

Διαλέξεις ημέρας Δευτέρας 02/07/2012

Διαλέξεις ημέρας Δευτέρας 02/07/2012

Τα αρχεία από τις διαλέξεις των καθηγητών κ. Αθανάσιου Αργυρίου, κ. Σωκράτη Καπλάνη και κ. Roubien είναι διαθέσιμα παρακάτω:

Πρόγραμμα

Παρακάτω επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης

Εγγραφή στη Πρόγραμμα διαλέξεων

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal