Περιγραφή

Εβδομάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

 Εβδομάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

στη Μηχανική Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

& στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

01-12 Ιουλίου 2012

 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ Πάτρας και με τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση,

  • Καθηγητές και Επιστήμονες από ελληνικά και ξένα ΑΕΙ και ειδικοί εμπειρογνώμονες παρουσιάζουν καινοτόμες εφαρμογές και εξελίξεις στον τομέα των Α.Π.Ε. και των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, ειδικότερα.
  • Επί πτυχίω φοιτητές και ερευνητές παρουσιάζουν και εκθέτουν καινοτόμες μελέτες, κατασκευές και εφαρμογές των Α.Π.Ε. στον Κτιριακό, Αγροτικό και Βιομηχανικό τομέα.
  • Ελληνικές Επιχειρήσεις καλούνται να επιδείξουν προϊόντα και κατασκευές στα Φωτοβολταϊκά, την Αιολική, τη Βιομάζα, τη Θέρμανση και Ψύξη χώρων, τις Κυψέλες Καυσίμων, τα Έξυπνα Ενεργειακά Κτίρια,

σε μια προσπάθεια όπου το ώριμο θα συναντήσει το νέο, με στόχο την ανάπτυξη και την απασχόληση και μάλιστα σε Ευρωπαϊκή Διάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο: http://moke.teipat.gr και http://solar-net.teipat.gr

Εγγραφή στη Περιγραφή

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal