Νέα

Scientific conferences, Bulgaria 2019

We are pleased to invite you to participate in conferences, part of International Scientific Events 2019, to be held in Flora Expo Center, Burgas on the Bulgarian Black Sea Coast (EU).

The conferences are organized by the Bulgarian Academy of Sciences, the Union of Scientists in Bulgaria, the Science and Education Foundation and partners.

Greece - Business Innovation

The Business Innovation Greece Programme is aiming to increase value creation and sustainable growth in the Greek business sector.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/greece--business-development-innovation-and-smes/

WORKSHOP MODERN PROJECT MANAGEMENT

Πολλές Επιχειρήσεις, ιδίως όσες είναι προσανατολισμένες στα Έργα, όπως π.χ. Υπηρεσίες, Τεχνικά Έργα, Εγκαταστάσεις Εξοπλισμού και Service ενώ έχουν αυξανόμενο Τζίρο, πολλές φορές δεν αντανακλάται αυτό με αναλογικό τρόπο στην Κερδοφορία.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες:

Σεμινάριο "Ποιοτική Τηλεφωνική Επικοινωνία"

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ποιοτικής εικόνας της Επιχείρησης έχει η Τηλεφωνική Επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές, συναδέλφους, υπηρεσίες κλπ. Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, στελέχη Επιχειρήσεων κατά την τηλεφωνική τους Επικοινωνία να διαπράττουν σημαντικά επικοινωνιακά λάθη με αποτέλεσμα τη δημιουργία αρνητικής διάθεσης στον συνομιλητή και εικόνας μετριότητας για την ποιότητα της εταιρίας.

Σεμινάριο "Business Writing"

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι μέσα από βιωματικές Πρακτικές Ασκήσεις – Workshop η κατανόηση της σημασίας της ποιοτικής γραπτής Επικοινωνίας στο χώρο του γραφείου, η εξοικείωση με τις αρχές και τα βήματα σύνταξης ενός κειμένου επαγγελματικής Επικοινωνίας, όπως επιστολή, email, ατζέντα, πρακτικά συνεδριάσεων κλπ, η παρουσίαση των καλών Πρακτικών, καθώς και σχετικών πρότυπων κειμένων που θα δοθούν στους συμμετέχοντες.

Σεμινάριο Τελωνειακές Διαδικασίες Εισαγωγών & Εξαγωγών.

Το εξειδικευμένο αυτό σεμινάριο περιλαμβάνει:

-  Ενημέρωση για την ηλεκτρονική υποβολή της Διασάφισης στις εισαγωγές και στις άλλες τελωνειακές διαδικασίες.

-  Ενημέρωση για τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής και τις νέες υποχρεώσεις των συναλλασσομένων με τα Τελωνεία.

-  Ανάλυση του τρόπου διενέργειας των ενδοκοινοτικών εμπορικών συναλλαγών αλλά και των εμπορικών συναλλαγών με τρίτες μη κοινοτικές χώρες,

-  Ανάλυση των φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων των συναλλασσομένων.

Κάλεσμα σε φοιτητές για συμμετοχή στο Google Summer of Code.

Στο Google Summer of Code(GSoC) μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές που έχουν γνώσεις προγραμματισμού και οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν σε έργα ανοιχτού λογισμικού. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα εργαστούν για 3 μήνες το καλοκαίρι στο έργο ανοιχτού λογισμικού που θα επιλέξουν να συνεισφέρουν και θα χρηματοδοτηθούν με 4.800$, μετά από μηνιαία αξιολόγηση.

Προετοιμασία - Σύνταξη Προτάσεων.

Προετοιμασία - Σύνταξη  Προτάσεων,  στο ΕΣΠΑ εργαλειοθήκη, τον Αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο ενεργό πρόγραμμά επιδότησης.

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη διεθνούς προβολής ΜΜΕ με "εξωστρεφή προσανατολισμό".

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000€. Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%

Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

· Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης  10.000 ευρώ

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal