Εκδηλώσεις

«Νεολαία σε κίνηση»

Η ΜΟΚΕ Τει Πάτρας συμμετέχει στην εκδήλωση που διοργανώνει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Νεολαία σε κίνηση». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Α’, στην Πάτρα, το διήμερο 9-10 Νοεμβρίου 2012. Στόχος της εκδήλωσης είναι η βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων.

 Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/ellada/events/archives/events_20121106_patra_neolaiasekinisi_el.htm

Εγγραφή στη Εκδηλώσεις

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal