1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 12 Μάρτιος, 2018 - 10:00
Δομή: 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal