9ος Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας

Δομή: 

Η Εθνική Τράπεζα, διοργανώνει τον 9ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας, με στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες βασισμένες στις νέες τεχνολογίες και να προωθήσει την καινοτομία στην Ελλάδα.Ο Διαγωνισμός αποτελεί δράση του προγράμματος NBG Business Seeds​ για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Αποσκοπεί στην ενίσχυση και τη στήριξη της δημιουργικότητας, ειδικά των νέων, και στην καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας.

Λήξη υποβολής προτάσεων:  08/10/2018 στις 15.00

Σχετικός σύνδεσμος: https://www.nbg.gr/el/nbgseeds/competition/

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal