Σεμινάριo Lean Manufacturing.

Δομή: 

Το Lean Manufacturing (Λιτή Διαχείριση) είναι μια συστηματική προσέγγιση με την οποία προσδιορίζονται οι πάσης φύσεως σπατάλες και φύρες, σε όλη τη ροή των δραστηριοτήτων, με συνεχή βελτίωση από τον Σχεδιασμό και την Παραγωγή μέχρι την Παράδοση στον Πελάτη.

Αθήνα: Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 (09:30 - 17:00) Divani Palace Acropolis Hotel
Θεσσαλονίκη: Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 (09:30 - 17:00) Grand Hotel Palace

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα:http://www.ibcl.gr/seminaria/121-lean-manufacturing/event_details?utm_so...

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal