Νέο Πρόγραμμα της Γ.Γ.Ν.Γ.: Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Μαθητών (Π.Υ.Π.Μ) - Εθελοντισμός - Καινοτομία - Αριστεία.

Δομή: 

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Μαθητών της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Π.Υ.Π.Μ) στόχο έχει να στηρίξει πρωτοβουλίες, δράσεις και παρεμβάσεις που διοργανώνονται με γνώμονα τον εθελοντισμό από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους στο ευρύτερο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος και των σχολικών δραστηριοτήτων, υπό την εποπτεία των Σχολικών Επιτροπών και των κατά τόπους Συμβουλίων Σχολικής Κοινότητας.

Ως ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος ορίζονται η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών σε συλλογικές δραστηριότητες, η υποστήριξη της δημιουργικότητας και της λήψης πρωτοβουλιών δράσης,  η εξοικείωσή τους με το πνεύμα του εθελοντισμού, την προαγωγή της υπεύθυνης δράσης και την αρχή της διαγενεακής αλληλεγγύης, η υλοποίηση δράσεων που προάγουν την καινοτομία και την επιδίωξη αριστείας και η προβολή υγιών νεανικών προτύπων.   

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Μαθητών «Εντός, εκτός κι επί τα αυτά: Μαθητές εν δράσει!» ξεκινά με αφορμή την εμπειρία από το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011, με σκοπό να σηματοδοτήσει και να προωθήσει έμπρακτα τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς των νέων ήδη από την εφηβική ηλικία και μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, στοχεύοντας στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας προς όφελος του ίδιου του σχολικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση και της τοπικής κοινωνίας.

Για να δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση μπορείτε να κάνετε "κλικ" εδώ.

Για να δείτε την Αίτηση μπορείτε να κάνετε "κλικ" εδώ.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal