Θέσεις εργασίας για Νοσηλευτές σε δημόσιο NHS νοσοκομείο της Αγγλία- Συνεντεύξεις στην Αθήνα

Δομή: 

Η εταιρεία Primary Care Recruitment  αναζητά  άμεσα 40 Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες για να εργαστούν σε δημόσιο NHS νοσοκομείο της Ανατολικής Αγγλίας.

Ζητούνται νοσηλευτές να εργαστούν σε ένα ευχάριστο και συγχρόνο περιβάλλον με αφοσίωση στο επάγγελμα τους,,  καλύπτοντας  το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της νοσηλευτικής, από τη νοσηλεία του αρρώστου ως την έρευνα και την εφαρμογή προγραμμάτων υγείας.

Οι τελικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου όπου εκπρόσωποι του Νοσοκομείου θα ταξιδέψουν στην Αθήνα να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις.

Προσφέρονται:

- Μισθός ξεκινάει από 22,000 Λίρες/ Χρόνο και θα είναι αναλόγως προϋπηρεσίας

-  Δωρεάν στέγη για τον πρώτο μήνα και Στήριξη με την εύρεση στέγης τους επόμενους μήνες

- Προγράμματα ένταξης στο νοσοκομείο

- Συνεχείς μετεκπαιδεύση για την εξέλιξη σας

- Προετοιμασία του υποψηφίου για την τελική συνέντευξη στα Αγγλικά , σύνταξη βιογραφικού

 

Απαιτούνται:

- Πτυχίο στη Νοσηλευτική και ενεργή εγγραφή στην ΕΝΕ

- Δικαίωμα εγγραφής στο Βρετανικό  Νοσηλευτικό Συμβούλιο (NMC) . Επισημαίνεται οτι το κόστος εγγραφής NMC είναι 110 λίρες το οποίο θα καλυφθεί από το νοσοκομείο.

- Μεσαίο / προχωρημένο επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική γλώσσα

- Προϋπηρεσία στη νοσηλευτική επιθυμητή όχι απαραίτητη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες/ υποβολή αίτησης οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να επικοινωνήσουν στο:

Εmail:  eleana@primarycarerec.com

Τηλέφωνο: 353 (01) 442 4570

Website: http://www.primarycarerecruitment.ie/index.php/home/

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal