Επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο (εύρεσης εργασίας & προσωπικού).

Δομή: 

Επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο στην Ελλάδα '' iHireYou''.

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.


Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal