Οδηγοί Επιχειρηματικότητας

Οδηγοί Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Οδηγοί Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε οδηγούς επιχειρηματικότητας & καινοτομίας, που θα σταθούν βοηθοί σας στην αρχή της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

Τα αρχεία έχουν συνταχθεί από τη ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Σερρών, κατόπιν έρευνας και προσαρμογής άρθρων, οδηγών, μελετών και αναφορών από έγκυρες βιβλιογραφικές πηγές και άρθρογραφία στο διαδίκτυο, από sites και forum επιχειρηματικότητας, από υλικό άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων καθώς και από το site της Ευρωπαικής Ένωσης και τα σχετικά τρέχοντα νομοσχέδια.

Πηγή: http://moke.teiser.gr/index.php/2011-09-27-10-06-25/a

Εγγραφή στη Οδηγοί Επιχειρηματικότητας

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal