Περισσότεροι διαγωνισμοί

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Creative Business Cup

Συμμετοχή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στο www.id-gc.org

Έρχεται για πρώτη φορά και στην Ελλάδα από τους Industry Disruptors – Game Changers το παγκόσμιο πρωτάθλημα της δημιουργικής βιομηχανίας

Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας πραγματοποιείται από το «Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Διαγωνισμός i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία

Η Εθνική Τράπεζα, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank, διοργανώνει τον

4ο  Διαγωνισμό "i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία"

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank, ως πλατφόρμα παραγωγής καινοτόμων ιδεών στην Εθνική Τράπεζα, υποστηρίζουν το νέο Διαγωνισμό με στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν πρωτότυπες ιδέες βασισμένες στις νέες τεχνολογίες και να προωθήσουν την καινοτομία στην Ελλάδα.

Εγγραφή στη Περισσότεροι διαγωνισμοί

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal