1ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Καινοτομίας

Tο 1ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Καινοτομίας θα πραγματοποιηθεί στην Ήπείρο με θέμα «Προβλήματα και προοπτικές της καινοτομικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα σε σχέση με τον διεθνή χώρο» στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2013. Στόχος είναι η σύνδεση της παιδείας με την παραγωγή μέσω της καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Το συνέδριο διοργανώνεται από τη "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας" και το "Γραφείο Καινοτομίας" του ΤΕΙ Ηπείρου.

Αρχεία: 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal