Θέση ΠΑ Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σαε ενημερώνουμε ότι το ταξιδιωτικό γραφείο ALTAIRTRAVEL ζητά να απασχολήσει σπουδαστές/τριες Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης.

Περισσότερες πληλοροφορίες για την εν λόγω θέση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τηλ. 2610.369092 και στο mail:pa@teipat.gr και στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal