Θέση ΠΑ Τμήματος Λογιστικής

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη προσφορά μιας (1) θέσης ΠΑ για σπουδαστή/τριας Τμήματος Λογιστικής, στην εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας JUWI για απασχόληση στο τμήμα του λογιστηρίου.

Απαραίτητα προσόντα θα θεωρηθούν η καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών στο προφορικό και γραπτό λόγο, η άριστη γνώση του MS Office (η επιπρόσθετη γνώση του λογισμικού Κεφάλαιο θα ληφθεί υπόψιν), καθώς και ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής μόνο στα Αγγλικά.

Περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω θέση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο τηλ. 2610.369092 και στο email: pa@teipat.gr και στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal