ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος, 2012 - 10:00 to Τετάρτη, 19 Δεκέμβριος, 2012 - 10:00

Πρόγραμμα Παρουσίασης Τεχνικών Εκθέσεων ΠΑ των σπουδαστών/τριών του Τμήματος Μηχανολογίας για τους μήνες Σεπτέμβριο 2012, Οκτώβριο 2012, Νοέμβριο 2012 και Δεκέμβριο 2012.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal