Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Κανονισμός και Έντυπα - Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης
 

Έντυπα Κανονισμού ΠΑ

  • Έντυπα Φοιτητή

  • Έντυπα Φορέα Απασχόλησης

  • Έντυπα Επόπτη Καθηγητή

  • Έντυπα Επιτροπής ΠΑ

 

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης και έντυπα σε ένα αρχείο

Προγραμματισμός θέσεων ΠΑ ανα Τμήμα και μήνα τοποθέτησης (διαρκή ενημέρωση)

Εγγραφή στη Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal