Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Κανονισμός και Έντυπα - Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης
 

Έντυπα Κανονισμού ΠΑ

  • Έντυπα Φοιτητή

  • Έντυπα Φορέα Απασχόλησης

  • Έντυπα Επόπτη Καθηγητή

  • Έντυπα Επιτροπής ΠΑ

 

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης και έντυπα σε ένα αρχείο

 

Εγγραφή στη Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal