Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Κανονισμός και Έντυπα - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης
 

Έντυπα Κανονισμού ΠΑ

  • Έντυπα Φοιτητή

  • Έντυπα Φορέα Απασχόλησης

 
  • Έντυπα Επιτροπής ΠΑ

 

 

Εγγραφή στη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal