Η ΜΟΚΕ στο econews.gr για την Εβδομάδα Καινοτομίας 2013

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.econews.gr/2013/07/05/kainotomia-tei-patras-102481/

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal