Η ΜΟΚΕ στο dete.gr για την Εβδομάδα Καινοτομίας 2013

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.dete.gr/news.php?article_id=158868

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal